include_once 'Zend/View/Helper/Partial.php';Select.php';'Zend/Filter/HtmlEntities.php'; include_once 'Zend/Paginator/ScrollingStyle/Sliding.php'; include_once 'Zend/View/Helper/HeadMeta.php'; include_once 'application/categories/helpers/PageGetCategoriesTreePlugin.php'; include_once 'application/contentGalleries/helpers/ConfigurationcontentGalleriesPlugin.php'; include_once 'Zend/Filter/Word/CamelCaseToDash.php'; include_once 'Zend/Filter/StringToLower.php'; include_once 'application/categories/helpers/CategoriesPlugin.php'; include_once 'Zend/View/Helper/HeadScript.php'; include_once 'Zend/View/Helper/Doctype.php'; include_once 'Zend/View/Helper/HeadTitle.php'; include_once 'Zend/View/Helper/HeadLink.php'; include_once 'application/user/helpers/AddUserDataToTemplatePlugin.php'; include_once 'application/page/helpers/GetArticleDefaultListPlugin.php'; include_once 'Zend/Validate/NotEmpty.php'; include_once 'Zend/Paginator/Adapter/DbTableSelect.php'; include_once 'Zend/Filter/Int.php'; include_once 'Zend/View/Helper/Url.php'; include_once 'application/user/helpers/UserLoginPlugin.php'; include_once 'Zend/Controller/Action/Helper/FlashMessenger.php'; include_once 'Zend/Form/Element/Hidden.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/FormElements.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/HtmlTag.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/Form.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/ViewHelper.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/Errors.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/Description.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/Label.php'; include_once 'Zend/Filter/Alpha.php'; include_once 'Zend/View/Helper/FormText.php'; include_once 'Zend/View/Helper/FormLabel.php'; include_once 'Zend/View/Helper/FormTextarea.php'; include_once 'Zend/Form/Decorator/DtDdWrapper.php'; include_once 'Zend/View/Helper/FormSubmit.php'; include_once 'Zend/View/Helper/FormHidden.php'; include_once 'Zend/View/Helper/Form.php'; include_once 'Zend/Validate/Int.php'; include_once 'application/categories/helpers/ConfigurationCategoriesPlugin.php'; include_once 'Zend/Validate/Alpha.php'; include_once 'Zend/Validate/StringLength.php'; include_once 'Zend/Filter/Alnum.php'; include_once 'Zend/Validate/Alnum.php'; include_once 'Zend/Validate/EmailAddress.php'; include_once 'application/i18n/helpers/AddI18nIconsInAdminPlugin.php'; include_once 'application/loguj/helpers/AdminRedirectPlugin.php'; include_once 'Zend/Controller/Action/Helper/Redirector.php'; include_once 'application/user/helpers/AddUserIconLinkPlugin.php'; include_once 'application/categories/helpers/GetCategoriesTreePlugin.php'; include_once 'Zend/View/Helper/FormPassword.php'; include_once 'Zend/View/Helper/Layout.php'; ALFA Agencja Usług Specjalnych Tomasz Kajkowski - Dotacja unijna

Dotacja unijna

 •  

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

   

  1.Utworzenie turystycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Napoleon

  2.Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego "Napoleon"

   

   

  1.Wartość całkowita: 725216,80 zł

  Wartość kosztów kwalifikowanych: 594440,00 zł

  Wartość dofinansowania: 356664,00 zł

  Opis: Projekt obejmuje stworzenie ośrodka turystycznego, rekreacyjno-szkoleniowego obejmujacego m.in: miejsca przystosowanego do startów i ladowań dla samolotów ultralekkich, motolotni, paralotni, paraplanów, miejsca dla jazd konnych i hipoterapii; pole paintballowe; tor quadowo-crossowy; miejsce przystosowane do sportów strzeleckich; pole do gier zespołowych i rekreacyjnych; drogi wewnetrzne, chodniki i parkingi; infrastrukturę dodatkową.

   

  2.Wartość całkowita: 847224,00 zł

  Wartość kosztów kwalifikowanych :688800,00 zł

  Wartość dofinansowania : 413280,00 zł

  Opis: W ramach realizowanego projektu powstaną 2 budynki przeznaczone do przechowywania zakupionego sprzętu w ramach niniejszego projektu : paralotni, paraplanu, motolotni, 2 bryczek, sanek, 2 kajaków, kolektora słonecznego oraz zestawu sprzętu do odpowiedniego utrzymania terenów wchodzacych w sklad ośrodka.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

   Strony www:OSI Go3.pl 2010